Medarbeidere

Hege Falch
Advokat
Har drevet egen advokatvirksomhet siden 1997. Har omfattende erfaring fra domstol, fylkesnemnda og kontrollkommisjonen. Har arbeidet hovedsaklig med følgende saksområder: Barnevern, barnesaker vedrørende fast bosted og samvær. Felleseieskifte, økonomisk deling etter samlivsbrudd. Bistandssaker, arvesaker, samt saker innen psykisk helsevern. Driver alminnelig praksis og tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd/ fri sakførsel. falch@falchadvokatene.no
Har drevet egen advokatpraksis siden 2007, med hovedvekt på saker innen familie - og skifterett, arv, barnevern og som bistandsadvokat. Er fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnd. Tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd/fri sakførsel. lovik@falchadvokatene.no
Har arbeidserfaring fra offentlig sektor, advokatfullmektig hos kommuneadvokaten og senere advokatfullmektig og ansatt advokat ved advokatfirma i Bergen. Har omfattende prosedyreerfaring i rettssystemet. Fører barnevernssaker for både privat og offentlig part, og tar fritt rettsrådssaker. gjendemsjo@falchadvokatene.no
Stig Nilsen
Advokat
Har omfattende erfaring innen personskadeerstatning, samt bred prosedyre erfaring fra domstolene. Han arbeider hovedsakelig med yrkesskader og trafikkskader. I tillegg arbeider han innenfor områdene arbeids-, trygde- og kontraktsrett. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat. nilsen@falchadvokatene.no
Har arbeidserfaring som advokatfullmektig, finansrådgiver, bedriftsrådgiver og kontorsjef på juridisk avdeling. Har erfaring fra domstolen, fylkesnemnda og finansklagenemnda. Jobber også med med barnevernssaker, saker om fast bosted og samvær med barn, utlendingsrett og annen allmenpraksis. boe@falchadvokatene.no Mobil: 99513010
Kjetil Ottesen
Advokat
Har jobbet som advokat siden 2007, med hovedvekt på straffesaker, herunder forsvarer og bistandsadvokat. Har lang erfaring som prosedyreadvokat for domstoler og fylkesnemnda. Er fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Jobber også med med barnevernssaker, saker om fast bosted og samvær med barn, skiftesaker og annen allmenpraksis. ottesen@falchadvokatene.no
Ingrid Aksnes
Advokat
Har jobbet som advokat siden 2009, med hovedvekt på straffesaker, herunder forsvarer og bistandsadvokat. Har lang erfaring som prosedyreadvokat for domstoler og fylkesnemnda. Er fast bistandsadvokat ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Jobber også med med barnevernssaker, saker om fast bosted og samvær med barn, skiftesaker og annen allmenpraksis. aksnes@falchadvokatene.no