Therese Gjendemsjø

Advokat

IMG_7716-bwJuridisk embetseksamen våren 2010.
Startet egen virksomhet i februar 2015.

Har arbeidserfaring fra offentlig sektor, advokatfullmektig hos kommuneadvokaten og senere advokatfullmektig og ansatt advokat ved advokatfirma i Bergen. Har omfattende prosedyreerfaring i rettssystemet. Fører barnevernssaker for både privat og offentlig part, og tar fritt rettsrådssaker.


Arbeidsfelt:

Barnevern
* Omsorgsovertakelse
  * Akuttplassering av barn og ungdom
    * Tvangsplassering
* Ungdom med egne partsrettigheter
* Oppdrag for private og offentlige parter

Barnefordeling
* Fast bosted, hovedomsorg
      * Samvær
* Foreldreansvar
* Farskap

Familierett - skiftesaker
* Ektepakt
* Samboerkontrakt
* Separasjon og skilsmisse
* Skifte av felleseie
* Økonomisk oppgjør etter brudd mellom samboere

Arv
* Opprettelse av testament/gjensidig testament
      * Bistand ved private arve oppgjør

Psykisk helsevern
* Klage til kontrollkommisjonen

Strafferett
* Forsvareroppdrag
* Bistand i forbindelse med avhør og fengsling

Bistandsoppdrag.
* Anmeldelse av vold, mishandling og seksuelle overgrep
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning

gjendemsjo@falchadvokatene.no