Advokatfellesskapet Falch

Velkommen til Advokatfellesskapet Falch.

Vi er et kontorfellesskap med syv erfarne og dyktige advokater, som driver allminnelig  advokatpraksis.

Våre spesialfelt dekker familie – og skifterett, arv og testamenter, barnerett, barnevern, helserett, personskadeerstatning og rollen som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

Her får du kvalifisert juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger eller rettssak, til utforming av avtale, eller til generell juridisk rådgivning.

Vi vektlegger særlig en profesjonell og personlig ivaretakelse av den enkelte klient. Kom til oss med dine spørsmål og utfordringer – så skal vi bistå deg.

Velkommen til oss i Strandkaien 2A, 5013 Bergen

Postboks 434 Marken
5832 BERGEN