Aina Heldal Bøe

Advokat

IMG_7774-bwJuridisk embetseksamen våren 2007

Jobbet i bank/finans 2007-2014
Startet som advokatfullmektig høsten 2014 og
startet egen praksis som advokat høsten 2016.

Har arbeidserfaring som advokatfullmektig, finansrådgiver, bedriftsrådgiver og kontorsjef på juridisk avdeling. Har erfaring fra domstolen, fylkesnemnda og finansklagenemnda. Jobber også med med barnevernssaker, saker om fast bosted og samvær med barn, utlendingsrett og annen allmenpraksis. 


Arbeidsfelt:

Barnevern
* Ungdom med egne partsrettigheter
* Akuttplassering av barn og ungdom
* Tvangsvedtak
* Omsorgsovertakelse
* Tar oppdrag for privat part

Familierett, skiftesaker
* Skifte av felleseie
* Økonomisk oppgjør mellom samboere
* Barnefordeling
* Samværssaker
* Foreldreansvar

Psykisk helsevernssaker
* Klage til kontrollkommisjonen

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
* Anmeldelse av vold, mishandling og seksuelle overgrep
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning

Utlendingsrett
* Familiegjenforening
* Asylsaker
* Opphold på humanitært grunnlag
* Utvisningssaker

boe@falchadvokatene.no
Mobil: 99 51 30 10