Hege Falch

Advokat

IMG_7705-cJuridisk embetseksamen høsten 1989.

1989 – 1992 Arbeidet som advokatfullmektig
1992 Advokat

Startet egen virksomhet i 1997.

Leder i kontrollkommisjonen. Har omfattende erfaring fra domstol og fylkesnemnd. Driver alminnelig advokatpraksis
og tar saker hvor det innvilges fritt rettsråd / fri sakførsel


Arbeidsfelt:

Barnerett
* Saker om fast bosted, hovedomsorg
* Samvær
* Foreldreansvar                                                                                                                                             * Farskapssaker

 Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
* Veiledning i forbindelse med anmeldelse
* Bistand under etterforskning
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud
* Søke voldsoffererstatning

Barnevern
* Omsorgsovertakelse
* Akuttplassering av barn og unge
* Tvangsplasseringer                                                                                                                                      * Samværssaker

Familierett / skiftesaker
* Ektepakt
* Samboerkontrakt
* Økonomisk oppgjør etter separasjon eller brudd mellom samboere.

Arverett
* Opprettelse av testament
* Bistand i private og offentlige arveoppgjør

Psykisk helsevern
* Klage til kontrollkommisjonen                                                                                                                  * Bistand klage tvangsmedisinering


Mail :  falch@falchadvokatene.no
Mobil: 92226075