Stig Nilsen

Advokat

Stig

Juridisk embetseksamen våren 2002. 

Har arbeidserfaring fra forsikringsselskap innen personskadeerstatning. Hovedvekt på yrkesskader og trafikkskader.
Arbeidet som advokatfullmektig og advokat i advokatfellesskap og advokatfirma.
Har bred prosedyreerfaring fra domstolene.
Driver alminnelig advokatpraksis. For mer informasjon, se www.advsn.no.

Advokatfirmaet Stig Nilsen AS er en del av Advokatfellesskapet Falch.

Arbeidsfelt:

Personskadeerstatning

* Yrkesskader
* Trafikkskader
* Pasientskadesaker
* Voldsoffererstatning
* Ulike forsikringsprodukter knyttet til uførhet, etterlatte, dødsrisiko og invaliditet
* Barneforsikring, loss of License, etc.

Trygderett

* Saker overfor NAV knyttet til uføretrygd, yrkesskadefordel, AAP, sykepenger, etc.
* Menerstatning
* Rettigheter knyttet til det offentlige

Kontraktsrett

* Inngåelse av kontrakt
* Forhandlingsløsninger
* Leiekontrakt
* Krav knyttet til avhendingsloven

Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker

* Bistand i forbindelse med anmeldelse og etterforskning av straffesak
* Bistand i forbindelse med hovedforhandling
* Rettslig behandling av besøksforbud 
* Fremming av erstatningskrav, mènerstatning og oppreisningserstatning
* Søknad om voldsoffererstatning
  

For utfyllende informasjon, se www.advsn.no.

nilsen@falchadvokatene.no